SPLOTY Sp. z o.o.

ul. Wolności 234b/4
41-800 Zabrze
Poland
tel. +48 399571981
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KRS: 0000515348 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
NIP: 648-27-71-318, REGON: 243596651, Kapitał zakładowy: 30.000,00 PLN

Log In

Access restricted to our course participants.

Forgot password? contact@sploty.com